Bắt đầu: 10/07/2024 17:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
ULS
:
 1
Đã kết thúc
GWA
 
Sân: Shin Yong-Jun