Bắt đầu: 10/07/2024 17:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
JEO
:
 1
Đã kết thúc
JEJ
 
Sân: Song Min-Seok