Kết quả bóng đá EURO hôm nay mới nhất

Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
EURO
15/07 02:00 Spain<font color=#880000>(N)</font> 2-1 England Spain<font color=#880000>(N)</font> - England
11/07 02:00 Netherlands<font color=#880000>(N)</font> 1-2 England Netherlands<font color=#880000>(N)</font> - England
10/07 02:00 Spain<font color=#880000>(N)</font> 2-1 France Spain<font color=#880000>(N)</font> - France
07/07 02:00 Netherlands<font color=#880000>(N)</font> 2-1 Turkey Netherlands<font color=#880000>(N)</font> - Turkey
06/07 22:59 England<font color=#880000>(N)</font> 1-1 Switzerland England<font color=#880000>(N)</font> - Switzerland
06/07 02:00 Portugal<font color=#880000>(N)</font> 0-0 France Portugal<font color=#880000>(N)</font> - France
05/07 22:59 Spain<font color=#880000>(N)</font> 1-1 Germany Spain<font color=#880000>(N)</font> - Germany
03/07 02:00 Austria<font color=#880000>(N)</font> 1-2 Turkey Austria<font color=#880000>(N)</font> - Turkey
02/07 22:59 Romania<font color=#880000>(N)</font> 0-3 Netherlands Romania<font color=#880000>(N)</font> - Netherlands
02/07 02:00 Portugal<font color=#880000>(N)</font> 0-0 Slovenia Portugal<font color=#880000>(N)</font> - Slovenia
01/07 22:59 France<font color=#880000>(N)</font> 1-0 Belgium France<font color=#880000>(N)</font> - Belgium
01/07 02:00 Spain<font color=#880000>(N)</font> 4-1 Georgia Spain<font color=#880000>(N)</font> - Georgia
30/06 22:59 England<font color=#880000>(N)</font> 1-1 Slovakia England<font color=#880000>(N)</font> - Slovakia
30/06 02:00 Germany 2-0 Denmark Germany - Denmark
29/06 22:59 Switzerland<font color=#880000>(N)</font> 2-0 Italy Switzerland<font color=#880000>(N)</font> - Italy
27/06 02:00 Georgia<font color=#880000>(N)</font> 2-0 Portugal Georgia<font color=#880000>(N)</font> - Portugal
27/06 02:00 Czech Republic<font color=#880000>(N)</font> 1-2 Turkey Czech Republic<font color=#880000>(N)</font> - Turkey
26/06 22:59 Slovakia<font color=#880000>(N)</font> 1-1 Romania Slovakia<font color=#880000>(N)</font> - Romania
26/06 22:59 Ukraine<font color=#880000>(N)</font> 0-0 Belgium Ukraine<font color=#880000>(N)</font> - Belgium
26/06 02:00 England<font color=#880000>(N)</font> 0-0 Slovenia England<font color=#880000>(N)</font> - Slovenia
26/06 02:00 Denmark<font color=#880000>(N)</font> 0-0 Serbia Denmark<font color=#880000>(N)</font> - Serbia
25/06 22:59 France<font color=#880000>(N)</font> 1-1 Poland France<font color=#880000>(N)</font> - Poland
25/06 22:59 Netherlands<font color=#880000>(N)</font> 2-3 Austria Netherlands<font color=#880000>(N)</font> - Austria
25/06 02:00 Albania<font color=#880000>(N)</font> 0-1 Spain Albania<font color=#880000>(N)</font> - Spain
25/06 02:00 Croatia<font color=#880000>(N)</font> 1-1 Italy Croatia<font color=#880000>(N)</font> - Italy
24/06 02:00 Switzerland<font color=#880000>(N)</font> 1-1 Germany Switzerland<font color=#880000>(N)</font> - Germany
24/06 02:00 Scotland<font color=#880000>(N)</font> 0-1 Hungary Scotland<font color=#880000>(N)</font> - Hungary
23/06 02:00 Belgium<font color=#880000>(N)</font> 2-0 Romania Belgium<font color=#880000>(N)</font> - Romania
22/06 22:59 Turkey<font color=#880000>(N)</font> 0-3 Portugal Turkey<font color=#880000>(N)</font> - Portugal
22/06 20:00 Georgia<font color=#880000>(N)</font> 1-1 Czech Republic Georgia<font color=#880000>(N)</font> - Czech Republic
22/06 02:00 Netherlands<font color=#880000>(N)</font> 0-0 France Netherlands<font color=#880000>(N)</font> - France
21/06 22:59 Poland<font color=#880000>(N)</font> 1-3 Austria Poland<font color=#880000>(N)</font> - Austria
21/06 20:00 Slovakia<font color=#880000>(N)</font> 1-2 Ukraine Slovakia<font color=#880000>(N)</font> - Ukraine
21/06 02:00 Spain<font color=#880000>(N)</font> 1-0 Italy Spain<font color=#880000>(N)</font> - Italy
20/06 22:59 Denmark<font color=#880000>(N)</font> 1-1 England Denmark<font color=#880000>(N)</font> - England
20/06 20:00 Slovenia<font color=#880000>(N)</font> 1-1 Serbia Slovenia<font color=#880000>(N)</font> - Serbia
20/06 02:00 Scotland<font color=#880000>(N)</font> 1-1 Switzerland Scotland<font color=#880000>(N)</font> - Switzerland
19/06 22:59 Germany 2-0 Hungary Germany - Hungary
19/06 20:00 Croatia<font color=#880000>(N)</font> 2-2 Albania Croatia<font color=#880000>(N)</font> - Albania
19/06 02:00 Portugal<font color=#880000>(N)</font> 2-1 Czech Republic Portugal<font color=#880000>(N)</font> - Czech Republic
18/06 22:59 Turkey<font color=#880000>(N)</font> 3-1 Georgia Turkey<font color=#880000>(N)</font> - Georgia
18/06 02:00 Austria<font color=#880000>(N)</font> 0-1 France Austria<font color=#880000>(N)</font> - France
17/06 22:59 Belgium<font color=#880000>(N)</font> 0-1 Slovakia Belgium<font color=#880000>(N)</font> - Slovakia
17/06 20:00 Romania<font color=#880000>(N)</font> 3-0 Ukraine Romania<font color=#880000>(N)</font> - Ukraine
17/06 02:00 Serbia<font color=#880000>(N)</font> 0-1 England Serbia<font color=#880000>(N)</font> - England
16/06 22:59 Slovenia<font color=#880000>(N)</font> 1-1 Denmark Slovenia<font color=#880000>(N)</font> - Denmark
16/06 20:00 Poland<font color=#880000>(N)</font> 1-2 Netherlands Poland<font color=#880000>(N)</font> - Netherlands
16/06 02:00 Italy<font color=#880000>(N)</font> 2-1 Albania Italy<font color=#880000>(N)</font> - Albania
15/06 22:59 Spain<font color=#880000>(N)</font> 3-0 Croatia Spain<font color=#880000>(N)</font> - Croatia
15/06 20:00 Hungary<font color=#880000>(N)</font> 1-3 Switzerland Hungary<font color=#880000>(N)</font> - Switzerland
27/03 03:45 Wales 0-0 Poland Wales - Poland
27/03 03:45 Ukraine(N) 2-1 Iceland Ukraine(N) - Iceland
27/03 01:00 Georgia 0-0 Greece Georgia - Greece
22/03 03:45 Bosnia and Herzegovina 1-2 Ukraine Bosnia and Herzegovina - Ukraine
22/03 03:45 Greece 5-0 Kazakhstan Greece - Kazakhstan
22/03 03:45 Israel(N) 1-4 Iceland Israel(N) - Iceland
22/03 03:45 Poland 5-1 Estonia Poland - Estonia
22/03 03:45 Wales 4-1 Finland Wales - Finland
22/03 01:00 Georgia 2-0 Luxembourg Georgia - Luxembourg
22/11 03:45 Kosovo 0-1 Belarus Kosovo - Belarus
Xem kqbd EURO hôm nay nhanh và chính xác nhất. Thống kê kết quả tỷ số EURO chi tiết và mới nhất. Cập nhật những thông tin như tỷ lệ kèo trực tuyến, kết quả bàn thắng, kết quả phạt góc EURO chi tiết trong từng trận đấu tại ketquabongda mobi.