Bắt đầu: 15/05/2024 17:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
URA
:
 0
Đã kết thúc
KYO
 
Sân: Koji Takasaki