Bắt đầu: 15/05/2024 17:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
SAG
:
 2
Đã kết thúc
KAW
 
Sân: Hiroki Kasahara