Bắt đầu: 10/07/2024 17:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
FCS
:
 1
Đã kết thúc
DAE
 
Sân: Jong-Hyeok Kim